UPS – VI GLEMTE VORES EGEN FØDSELSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2015

Foreningen vedr. tursejlads på Tange Sø fejrede den 25. september 2015 1 års fødselsdag. Vi nåede ikke i bestyrelsen at fejre dette idet vi var ved at lægge sidste hånd på vores ansøgninger til fonde m.m. vedr vores bådprojekt. Sammen med vores fundraiser – Rasmus Munch – har vi arbejdet med solbådsprojektet hele sommeren, og netop her 1. oktober er ansøgningsprocessen gået igang. Vi bruger nu det næste halve år til dette, og så skulle vi gerne have et godt resultat ca .1. april 2016.

Undervejs har vores medlemstal stabiliseret sig på ca. 200 – nemlig 208 (der alle har betalt kontingent) og 23 virksomhedsmedlemskaber. Vi skulle gerne op på 300 medlemmer for at blive betragtet som en almennyttig forening, så udbred kendskabet til foreningen til de, som I ved, interesserer sig for Tange Sø.

OG SÅ HAR VI OGSÅ SØSAT IDEEN TIL ET NYT OG SPÆNDENDE PROJEKT, MEN DET KOMMER VI TIL SENERE.