Tursejlads og motion på Tange Sø

Onsdags Tursejlads på Tange Sø med solbåden Solvej – Nyd den smukke Tange Sø og området fra søsiden. Vi passerer på turen Indløbskanalen, Fiskeriet, Tange By, Paradiset, Plantagen og udsigten til de smukke ejendomme på vestsiden af søen.

Tursejladsen udgår fra broen ved Fiskeriet og til broen ved Frisholtvej. Derefter vandrer du tilbage til Fiskeriet gennem Tange Plantage via Tangeværket.

Solvej afgår kl. 10:00 fra broen ved Fiskeriet.

Sejlturen varer ca. 45 minutter, og traveturen er på ca. 6 km.

Husk at reservere plads ved sejladsleder Per Kusk Andersen tlf. 2129 6009 senest dagen før kl. 19

Der må maximalt være 10 passagerer på båden jfr. søfartsreglerne.

Onsdags Tursejlads - fra maj til og med september

Sejladsen er gratis for medlemmer

18 år og under er gratis m. 1 medlem

Medlemskab koster 100 kr. om året


Betaling sker med mobilepay ved ombordstigning.

Indmeldelse i Støtteforeningen kan ske inden sejlads, og medlemskab gælder så for et kalender år, og giver ret til gratis sejlads resten af året, og så længe man fortsat er medlem af Støtteforeningen.

Medlemskab koster 100 kr. om året, men for nye medlemmer er der en særlig intropris, som kan oplyses af skipper. Betaling for medlemskab sker via mobilepay.

Eksisterende medlemmer skal blot vise betalingsfaktura eller anden dokumentation.

Der forudsættes forsvarlige vindforhold efter skippers vurdering, i modsat fald aflyses sejladsen. Info herom på de opstillede touchskærme.

Læs mere om leje af solbåden her.