Tursejlads på Tange Sø

Tursejlads på Tange Sø med solbåden Solvej – Nyd den smukke Tange Sø og området fra søsiden. Vi passerer på turen Indløbskanalen, Fiskeriet, Tange By, Paradiset, Plantagen og udsigten til de smukke ejendomme på vestsiden af søen.

Tursejladsen udgår fra broen ved indløbskanalen ved Tangeværket og har en varighed af max. 1 ½ time.

Fra første lørdag i maj til sidste lørdag i september afgår Solvej Kl. 10:00 – 11:30 – 13:00.

Turene kl. 10 og kl. 1130 er af max. 1 ½ times varighed, hvorimod turen kl. 1300 som noget nyt er SKIPPERS VALG.

Der kan sættes passagerer af og tages på ved hvert stop. Der må maximalt være 12 passagerer på båden jfr. søfartsreglerne.

Tursejlads hver lørdag i tidsrummet 3/5 - 28/9

Sejladsen er gratis for medlemmer

18 år og under er gratis m. 1 medlem

Medlemskab koster 100 kr. om året


Betaling sker med mobilepay ved ombordstigning.

Indmeldelse i Støtteforeningen kan ske inden sejlads, og medlemskab gælder så for 2019, og giver ret til gratis sejlads resten af året, og så længe man fortsat er medlem af Støtteforeningen.

Medlemskab koster 100 kr. om året, men for nye medlemmer er der en særlig intropris, som kan oplyses af skipper. Betaling for medlemskab sker via mobilepay.

Eksisterende medlemmer skal blot vise betalingsfaktura for 2019 eller anden dokumentation.

Der forudsættes forsvarlige vindforhold efter skippers vurdering, i modsat fald aflyses sejladsen. Info herom på de opstillede touchskærme.

Læs mere om leje af solbåden her.