Tursejlads og motion på Tange Sø

Onsdags Tursejlads på Tange Sø med solbåden Solvej – Nyd den smukke Tange Sø og området fra søsiden. Vi passerer på turen Indløbskanalen, Fiskeriet, Tange By, Paradiset, Plantagen og udsigten til de smukke ejendomme på vestsiden af søen.Morgensejltur onsdag
Solvej afgår kl. 10:00 fra broen ved Fiskeriet hver onsdag i sæsonen.
Sejlturen varer ca. 45 minutter, og traveturen er på ca. 6 km.
Tursejladsen udgår fra broen ved Fiskeriet og til broen ved Frisholtvej. Derefter vandrer du tilbage til Fiskeriet gennem Tange Plantage via Tangeværket.
Mulighed for at sejle med retur uden travetur.
Husk at reservere plads ved sejladsleder Per Kusk Andersen tlf. 2129 6009 senest dagen før kl. 19

Aftensejltur onsdag
Solvej afgår kl. 18:00 fra broen ved Fiskeriet hver onsdag i sæsonen.
Sejlturen varer ca. 45 minutter. Båden sejler ud i det blå.
Husk at reservere plads ved sejladsleder Per Kusk Andersen tlf. 2129 6009 senest dagen før kl. 19


Der må maximalt være 10 passagerer på båden jfr. søfartsreglerne.

Sådan kommer du til Fiskeriet - afgangsbroen for solbåden
Brug adressen Bjerringbrovej 54, Tange, 8850 Bjerringbro. Ved indkørslen til Tangeværket er der skiltning mod Fiskeriet.


Onsdags Tursejlads - fra maj til og med september

Sejladsen er gratis for medlemmer

18 år og under er gratis m. 1 medlem

Medlemskab koster 100 kr. om året


Betaling kan ske med mobilepay ved ombordstigning. Der er således kun tursejlads for medlemmer.

Indmeldelse i Støtteforeningen kan ske inden sejlads, og medlemskab gælder så for et kalender år, og giver ret til gratis sejlads resten af året, og så længe man fortsat er medlem af Støtteforeningen.

Medlemskab koster 100 kr. om året, men for nye medlemmer er der en særlig intropris, som kan oplyses af skipper. Betaling for medlemskab sker via mobilepay.

Eksisterende medlemmer skal blot vise betalingsfaktura eller anden dokumentation.

Der forudsættes forsvarlige vindforhold efter skippers vurdering, i modsat fald aflyses sejladsen. Info herom på de opstillede touchskærme.

Læs mere om leje af solbåden her.