Naturbroer i Tange søProjektet omhandler etablering af 3 stk. 15 meter lange naturbroer i Tange Sø med tilhørende touchskærme. Skal formidle historien om Tange Sø og Tangeværkets produktion af energi samt beskrive områdets natur og fugle- og dyreliv. Broerne er færdigetableret den 20. august 2016 og touchskærme med indhold sættes i drift 1. maj 2017.


Sponsorer til naturbroerne i Tange sø